mater dei

Download the PDF file .

Download: Uitnodiging kijk-in

Inschrijvingen 2019-2020
De inschrijvingsprocedure verloopt als volgt:
Alle kinderen geboren in 2017 of vroeger kunnen ingeschreven worden tijdens volgende periodes:
  • van 1 tot en met 14 maart 2019: inschrijven van broers en zussen van kinderen die al in de school zijn ingeschreven
    (kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)
  • op 15 maart 2019: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
  • op 18 maart 2019: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode – iedereen kan inschrijven
  • vanaf 18 maart 2019: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale schooluren

Alle kinderen die geboren zijn in 2017 moeten ingeschreven worden tijdens de inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2019-2020, dus ook de kinderen die pas in september 2020 starten.

De kinderen worden in chronologische volgorde ingeschreven.

Download the PDF file .

Download link:
folder mater dei 2019 versie 20190124

Op dit moment (04/12/19) hebben we nog volgende vrije plaatsen:

Kleuterschool:

K0: geboortejaar 2017: 1

K1: geboortejaar 2016: 12

K2: geboortejaar 2015: 12

K3: geboortejaar 2014: 3

Lagere school:

Eerste leerjaar: geboortejaar 2013: wachtlijst

Tweede leerjaar: geboortejaar 2012: wachtlijst

Derde leerjaar: geboortejaar 2011: 1

Vierde leerjaar: geboortejaar 2010: 8

Vijfde leerjaar: geboortejaar 2009: 4

Zesde leerjaar: geboortejaar 2008: 1

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data worden meegedeeld tijdens het schooljaar. Deze tijdstippen worden bepaald op gemeentelijk niveau en geldt voor alle scholen van Kortenberg.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de KIDS-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Gelieve vooraf de directie telefonisch te contacteren om een afspraak te maken.