mater dei

Download the PDF file .

Vanaf 16 maart 2018 8:00 uur starten de vrije inschrijvingen voor de kinderen van het geboortejaar 2016, voor het schooljaar 2018-’19.

Op dit moment (07/09/18) hebben we nog volgende vrije plaatsen:

Kleuterschool:
K0 (geboortejaar 2016): 14
K1 (geboortejaar 2015): 15
K2 (geboortejaar 2014): 4
K3 (geboortejaar 2013): Wachtlijst

Lagere school:
Eerste leerjaar: 4
Tweede leerjaar: Wachtlijst
Derde leerjaar: 9
Vierde leerjaar: 7
Vijfde leerjaar: Wachtlijst
Zesde leerjaar: 8

Concrete instapdata en opendeurdagen voor geboortejaar 2016. Klik hier.
Concrete instapdata en opendeurdagen voor geboortejaar 2015. Klik hier.

Concrete instapdata en opendeurdagen voor geboortejaar 2014. Klik hier.
Concrete instapdata en opendeurdagen voor geboortejaar 2013. Klik hier.

Onze school werkt met voorrangsperiodes. We hebben een voorrangsperiode voor leerlingen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeel. Tot slot voorzien we ook een periode voor leerlingen die geen gebruik maken van de voorrangsgroepen. De juiste data worden meegedeeld tijdens het schooljaar. Deze tijdstippen worden bepaald op gemeentelijk niveau en geldt voor alle scholen van Kortenberg.

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de KIDS-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Gelieve vooraf de directie telefonisch te contacteren om een afspraak te maken.

De instapdata voor kleuters die de leeftijd van 3 jaar nog niet bereikt hebben, zijn:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaart