mater dei

Schoolvisie

visionMet ons onderwijs willen wij de kinderen voorbereiden op de snelevoluerende wereld van morgen. Wij vinden het als school belangrijk dat elk kind de kans krijgt om heel wat vaardigheden te ontplooien zoals: zelfstandig kunnen werken, sociale contacten leggen, leren studeren, … Deze stellen kinderen in staat wegwijs te raken in die wereld.

In onze kleuterschool zijn de activiteiten gegrondvest op een gezond evenwicht tussen spelen en leren. Doorheen het experimenteren met verschillende materialen en via hoekenwerk doen de kleuters ervaringen op om de eigen mogelijkheden te leren kennen en verruimen.

Kennis en vaardigheden worden niet los gezien van de wereld waarbinnen kinderen nu leven. Daartoe is het leer- en opvoedingsproces in de lagere school erop gericht gezond-kritisch-denkende en handelende kinderen te vormen met een open blik op de wereld. Elke klas van de lagere school heeft een digitaal bord, dit biedt veel mogelijkheden om in tal van lessen te integreren. Ook willen wij muzische vorming een bijzondere plaats geven in ons onderwijs. Het is de uitdaging van onze school om de aangeboren muzische aanleg van elk kind te benutten zodat ze zich ook op deze vlakken kunnen ontplooien.

… Deze tekst zal ook nog verder aangevuld worden met een link naar onze visieteksten rond zorg, taal, leren leren, sociale vaardigheden, …

Schoolreglement

meetingsHier kan u het Schoolreglement 2017-2018 inkijken.

 

 

MOS en Verkeer

mosUnder construction.

 

 

 

Leerlingenraad

Verantwoordelijke leerkrachten: Lieve Velghe en Els Evenepoel

Smartschool

Smartschool logo fel oranjeOnze leerlingen van de derde graad hebben toegang tot smartschool. Dit is een elektronisch leerplatform waar ze terecht kunnen voor oefeningen, groepswerken en andere didactische hulpmiddelen.

Link naar smartschool: https://materdei-ek.smartschool.be