mater dei

Inschrijvingen 2020-2021

Digitale aanmeldingsprocedure Kortenbergse scholen voor het schooljaar 2020-2021

Belangrijk nieuws voor wie zijn kinderen wil inschrijven in een van de Kortenbergse scholen. Gedaan met kamperen en aanschuiven voor een plaatsje. Vanaf dit voorjaar kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het schooljaar 2020-2021. De nieuwe procedure geldt zowel voor uw peuter (geboren in 2018 of vroeger) die volgend schooljaar voor het eerst naar school gaat als voor een ouder kind dat u van school wilt laten veranderen.

Er wordt rekening gehouden met schoolkeuze en met de afstand tussen school en uw domicilieadres. Het gemeentebestuur van Kortenberg wil het voor u gemakkelijker maken en iedereen gelijke kansen bieden.

De Kortenbergse basisscholen heten u van harte welkom. Wenst u graag meer informatie, dan bent u van harte welkom op de informatieavond van 20 januari.

Op maandagavond 20 januari worden in de Raadzaal van het Administratief Centrum twee infosessies georganiseerd om het digitaal aanmelden toe te lichten.
Sessie 1 start om 19 uur.
Sessie 2 start om 20 uur.

Hier kan u de folder aanmelden en inschrijven schooljaar 2020-2021 inkijken.

Hier kan u onze schoolfolder inkijken.

Hier kan u de uitnodiging voor de kleuterdag terugvinden.

Op dit moment (24/01/2020) hebben we nog volgende vrije plaatsen:

Kleuterschool:

K0: geboortejaar 2017: wachtlijst

K1: geboortejaar 2016: 11

K2: geboortejaar 2015: 12

K3: geboortejaar 2014: 4

Lagere school:

Eerste leerjaar: geboortejaar 2013: wachtlijst

Tweede leerjaar: geboortejaar 2012: wachtlijst

Derde leerjaar: geboortejaar 2011: Wachtlijst

Vierde leerjaar: geboortejaar 2010: 8

Vijfde leerjaar: geboortejaar 2009: 4

Zesde leerjaar: geboortejaar 2008: 1

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de KIDS-ID, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas, …).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school. Gelieve vooraf de directie telefonisch te contacteren om een afspraak te maken.