mater dei

De maatschappij van vandaag en morgen is een snel evoluerende, complexe informatiemaatschappij. Eén van de voornaamste opdrachten van onze school is dan ook onze leerlingen voor te bereiden op een zinvolle integratie in die maatschappij.

Op school dienen kinderen niet alleen kennis, vaardigheden en attitudes op bepaalde domeinen te verwerven, maar ze moeten ook leren hoe ze die kennis, attitudes en vaardigheden het best verwerven, m.a.w. hoe ze kunnen leren leren. De huidige (constructivistische) visie op leren ligt mee aan de basis van de aandacht die besteed wordt aan leren leren. In die visie gaat men ervan uit dat elke leerling eigenaar en coach is van zijn eigen, individueel leerproces. De leerling bouwt zelf actief en interactief aan dat proces. Onze school wil rekening houden met deze kenmerken van leren en zorgen voor een optimale leeromgeving zodat dit leerproces optimaal kan verlopen.