mater dei

Onder muzische vorming verstaan we alle vormen van artistieke, creatieve en kunstzinnige vorming van kinderen binnen het onderwijs. We willen onze leerlingen vormen en inwijden in de wereld van de kunsten en de muzische expressie.

Het is de uitdaging van onze school om de aangeboren muzische aanleg van elk kind te benutten zodat ze zich ook op deze vlakken kunnen ontplooien. Daarom willen wij muzische vorming een bijzondere plaats geven in ons onderwijs. Het is het domein bij uitstek dat toelaat om te experimenteren en te exploreren, om persoonlijke gevoelens te verwerven en uit te drukken en om op een spontane en scheppende manier om te gaan met de omringende wereld. Via de creatieve uitdrukking in woord, beweging, klank, muziek, beeld, drama en media van zichzelf en van anderen ontdekken kinderen zichzelf, de andere(n) en de wereld op een doorleefde en intensieve manier.

De leerlingen zullen bij ons op school ondergedompeld worden in een creatief bad. Muzisch taalgebruik, dramatische spel, bewegingsexpressie, muzikale opvoeding, beeldopvoeding en mediaopvoeding zijn de verschillende dimensies die hierbij een grote rol zullen spelen. Muzische vorming is geen vak apart! Wekelijks zal 10 tot 15% van de lestijden gaan naar kleine en grote muzische momenten. We bieden activiteiten aan, waarbij de verschillende dimensies door elkaar worden benaderd.

Goede muzische vorming vraagt een onderwijsaanbod vanuit drie pijlers:

– een uitnodigend muzisch klimaat op school dat aansluit bij de leefwereld van de kinderen;
– een geïntegreerd muzisch aanbod vanuit de verschillende andere leergebieden waarbij alle leerkrachten van de school betrokken zijn en
– een specifiek muzisch onderwijsaanbod met deskundige begeleiding.

Een doorlopende leerlijn doorheen de volledige schoolloopbaan is van groot belang. Daarom willen wij als school ernaar streven om de ons toevertrouwde leerlingen elk op hun niveau te doen uitgroeien tot geïntegreerde persoonlijkheden en dit kan zeker niet zonder werkt te maken van goede muzische vorming.

naar Nascholingstraject Optimuscho, VVKBAO (2009)