mater dei

Met ons onderwijs willen wij de kinderen voorbereiden op de snel evoluerende wereld van morgen. Ons team vindt het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om heel wat vaardigheden te ontplooien zoals: zelfstandig werken, sociale contacten leggen, leren studeren, … Deze stellen het kind in staat wegwijs te raken in die wereld. Met aangepaste werkvormen, groepswerk, contractwerk, hoekenwerk, … stimuleren we deze vaardigheden, zodat het kind aangesproken wordt in zijn totale persoon: ‘hoofd, hart, handen’.