mater dei

Sociale vorming is noodzakelijk

Kinderen groeien op in verbondenheid met anderen in een voortdurend evoluerende wereld. Het is belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind dat het voelt dat het er op school bij hoort. Daarom willen we een open en geborgen klimaat scheppen. Onze school biedt kansen aan kinderen om zichzelf te ontdekken en zichzelf te leren kennen in allerlei sociale en emotionele contexten en situaties. Vanuit de christelijke mensvisie vinden we het belangrijk dat kinderen in goede relatie leren staan met zichzelf. Vanuit hun gevormd geweten kunnen zij op een respectvolle manier omgaan met anderen, met de geldende waarden en normen, en voor hetgeen hen overstijgt en draagt.

Relationele vorming

Bij het verhogen van de sociale competentie en de kwaliteit van onze relaties vinden we het erg belangrijk dat er rekening gehouden wordt met gevoelens, gedachten, zelfbeeld en waarden en normen. Daarom willen we het aanleren en ontwikkelen van sociale vaardigheden kaderen in het concept ‘Relationele vorming’, dat bestaat uit de volgende ontwikkelingsdomeinen: werken aan hun zelfvertrouwen, het erkennen van eigen gevoelens, het inlevingsvermogen in de andere(n), het verwerven van sociale competenties en het nadenken over waarden en normen.

Ontwikkelingsniveaus

Relationele ontwikkeling gebeurt geleidelijk bij kinderen. Zij groeien van ‘ik’ naar ‘jij’ en van ‘jij’ naar ‘wij’. Relationele vorming ondersteunt dit proces van omgaan met zichzelf, met de andere (en de andere) om zo het (samen)leven beter te kunnen (be)leven. Bij deze relationele vorming, die al van in de kleuterschool wordt aangeboden, wordt er aandacht besteed aan het verwerven van kennis (weten en kennen), vaardigheden (doen en kunnen) en attitudes (willen en durven).