mater dei

Het doel van de ouderraad, die bestaat uit een dynamische groep van ouders, is de opvoeding en het onderwijs van onze school te ondersteunen. Samenwerking en doorstroming zijn hier twee sleutelbegrippen. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. Haar voornaamste taak bestaat erin alle mogelijke initiatieven te ontwikkelen om de banden tussen de ouders, de kinderen en het schoolteam te versterken.

Dit gebeurt onder andere door het organiseren van pedagogische activiteiten, infoavonden, het verlenen van ‘hand- en spandiensten’ bij de vele schoolse activiteiten, het aankopen van didactisch materiaal, …

Wij zoeken steeds nieuwe ouders om ons team te versterken!
Kom gerust een kijkje nemen op de volgende vergadering van de ouderraad of contacteer ons (contact info vind je hieronder).
ouderraad2017-2018_800px

Wij horen graag van jullie!

Raadpleeg hier het
huishoudelijk reglement
van de ouderraad.
meetingsLees hier
onze verslagen.
calendarBekijk hier
onze activiteiten