mater dei

Een aantal mensen uit de gemeenschap, de VZW schoolcomité Mater Dei, gevestigd te 3071 Erps-Kwerps, Engerstraat 10, behartigt belangeloos het beleid, de toekomst en de eigenheid van onze vrije katholieke basisschool. Zij ijveren ervoor dat de basisvoorwaarden om kwaliteitsonderwijs te kunnen verschaffen, aanwezig zijn. Zij vormen de beleidsploeg en dragen de eindverantwoordelijkheid van het ganse schoolgebeuren.

Het aanspreekpunt van het schoolbestuur is de voorzitter, de heer Guido Mulier, Haaggatstraat 20, 3071 Erps-Kwerps (tel.: 02/759 63 29).

De overige leden van het schoolbestuur zijn de heer Schillebeeckx, de heer Verstraeten, mevrouw Ghyselen-Vrancken, mevrouw Mues-Janssens, de heer Degrefte en de heer Wauters.