mater dei

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit 3 geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Elke groep heeft een eigen inbreng en een eigen visie. De geledingen werken en bouwen samen aan een geheel waarin het opvoedingswelzijn van het kind centraal staat. De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld.

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap:

Christine De Duytsche
Nicole Simons
Elie Michiels

Vertegenwoordigers van de ouders:
Peggy Vanhulle
Wim Van Goidsenhoven
Jo Vermeeren

Vertegenwoordigers van de leerkrachten:
Magda Van Dyck
Miranda Vande Gaer
Dirk Stroeykens