mater dei

De directie

De directie van onze school wordt gevormd door een duo:

Saar Hermans
jOris Casteels

De leerkrachten

Personeelsfoto gewoon

De leerkrachten van de lagere school, de kleuterjuffen en de kinderverzorgster vormen samen met de directie een dynamisch team. Dagdagelijks zijn zij begaan met de totale ontplooiing van elk kind dat aan onze school wordt toevertrouwd. Om eigentijds onderwijs te kunnen verschaffen, neemt het team regelmatig deel aan nascholingen.

Naast de klastitularis zijn er ook leerkrachten die instaan voor de ‘zorg’ in de school. Wanneer blijkt dat het leren niet helemaal verloopt zoals verwacht, of wanneer een leerling extra uitdaging nodig heeft, zorgen zij, in samenwerking met de klastitularis, VCLB en eventueel andere hulpverleningsdiensten, voor een aangepaste zorg op maat. De opdracht van de zorgjuf situeert zich zowel in de kleuterschool als in de lagere school en dit volgens de noden die zich voordoen.

De zorgleerkrachten zijn bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0471716423

of via volgende mailadressen:

magda.zorg.md@gmail.com

anja.zorg.md@gmail.com

anne.zorg.md@gmail.com

Omdat sport en beweging voor kinderen zeer belangrijk zijn, worden de wekelijkse gymlessen en de zwemles zorgvuldig opgebouwd door de gym- en zwemleerkracht. Ook tijdens de middagpauze en de speelkwartiertjes organiseert de gymleerkracht vaak de sport- en spelactiviteiten.

Om het digitaal gedeelte van de school draaiende te houden, heeft de school een ICT-coördinator.

Secretariaat

Vier dagen per week wordt de directie bijgestaan in de schooladministratie door een administratieve medewerker, juf Kristine.

Voor- en naschoolse opvang

‘s Morgens en ‘s avonds worden de kinderen opgevangen en begeleid door enthousiaste medewerkers.
Bij problemen of vragen kunnen de medewerkers van de opvang, tijdens de uren van de opvang, gecontacteerd worden op het nummer 0498 76 13 12.

Keukenhulp

Elke middag krijgen de leerkrachten hulp van een extra aantal mensen. Zij scheppen mee maaltijden uit, zij doen de afwas en maken de refter weer gebruiksklaar voor de volgende dag.

Vrijwilligers

De school doet bij de organisatie van verschillende activiteiten een beroep op vrijwilligers. Heb je soms wat extra tijd vrij? Wel, wij zijn alvast op zoek naar helpers die op een vooraf afgesproken tijdstip samenkomen in onze eetzaal om te kleuren, plakken, schilderen, knutselen,  … voor kleuter- of lagere school.

We zoeken ook mensen om kinderen te vervoeren bij leeruitstappen.

Al wie interesse heeft, of meer informatie wil over de ouderwerking in onze school, kan terecht bij de directie of de leden van de ouderraad.

De leesouders

Op vaste tijdstippen wordt er in het eerste tot en met het vierde leerjaar aan lezen in al z’n vormen gedaan. De leerlingen doen dit in kleine leesgroepjes, onder begeleiding van leesmoeders of -vaders. Hierdoor krijgen onze leerlingen zoveel meer leeskansen… Dat komt de leesvaardigheid en het leesbegrip behoorlijk ten goede.