mater dei

Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is en dat u ons verwittigt bij afwezigheid voor de aanvang van de lessen. Warme maaltijden moeten eveneens telefonisch worden geannuleerd.

Wanneer een leerling afwezig is zonder melding door de ouder(s), kan de directie telefonisch navraag doen op één door de ouders opgegeven telefoonnummers.

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kinderen die activiteiten missen raken minder goed geïntegreerd in het klasleven. We zouden het op prijs stellen dat de ouders ook de afwezigheden van een kleuter onmiddellijk melden omwille van veiligheidsoverwegingen.

 

Ziekte tot maximum 3 opeenvolgende schooldagen moet normaal niet door een medisch getuigschrift worden gerechtvaardigd. Hiervoor wordt een ziektebriefje van de school ingevuld. Je kan dit hier terug vinden: Afwezigheidsattesten ouders 2019-2020.
Let er echter wel op dat je als ouder tijdens een schooljaar nooit méér dan vier keer zélf een afwezigheidsbriefje mag schrijven van ten hoogste 3 kalenderdagen.
Voor alle bijkomende afwezigheden is steeds een doktersbriefje verplicht. Turn- of zwemverbod wordt eveneens door de ouders aan de leerkracht meegedeeld.