mater dei

De schoolverzekering dekt elk lichamelijk ongeval:

– op weg naar school en naar huis langs de veiligste weg en gedurende de normale tijdsduur van de af te leggen weg, afhankelijk van het vervoermiddel;
– tijdens de gewone schooluren;
– tijdens extra-muros (buitenschoolse) activiteiten (in schoolverband): museumbezoeken, excursies, openluchtklassen, …

Hierbij lijsten wij even de procedure op die u moet volgen in geval uw kind een schoolongeval overkomen is:

Eerst de geneeskundige zorgen, de papieren … morgen!

– uw kind krijgt een formulier ‘schadeaangifte lichamelijk ongeval’ mee naar huis;

– onder de rubriek slachtoffer vult u het rekeningnummer aan waarop de kosten kunnen teruggestort worden;
– op de achterzijde van hetzelfde document dient de behandelende geneesheer, tandarts, oogarts, … alle nodige gegevens in te vullen.
– u betaalt zelf de geneesheer, tandarts, oogarts, …
– u gaat naar het ziekenfonds om het formulier ‘tussenkomst van ziekenfonds’ te laten invullen;
– indien de behandeling van korte duur is bezorgt u beide formulieren aan de school of aan het verzekeringskantoor;
– indien de behandeling van langere duur is (meer dan 2 maanden en voor tanden kan dat jaren duren) wordt het geneeskundig attest onmiddellijk doorgegeven aan het verzekeringskantoor (rechtstreeks of via de school).