mater dei

Voor- en naschoolse opvang

In onze school is er betalende opvang: ’s morgens van 7 uur tot 8.45 uur en ’s avonds van 16.00 uur (16.30 uur op maandag) tot 18.00 uur. Op woensdagnamiddag vanaf 12.30 uur. Er wordt aan de ouders een financiële tussenkomst gevraagd.
Wie voor 8.45 uur op school is, moet naar de opvang. Het toezicht op de speelplaats vangt aan om 8.45 uur. De kleuters van het instapklasje worden vanaf 8.45 uur opgevangen in hun klasje.

Studie

Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er voor de leerlingen vanaf het tweede leerjaar (voor de kinderen van het eerste leerjaar vanaf de paasvakantie) studie aangeboden. Op maandag van 16.15 uur tot 17.00 uur, op dinsdag en donderdag van 15.45 uur tot 16.30 uur. Hier kan het kind taken maken en lessen leren. Kinderen die hun huiswerk in de studie maken, kunnen niet worden afgehaald voor 16.30 uur (17.00 uur op maandag) en dit om de studie niet te verstoren.

 

Voor- en naschoolse opvang
€0,30/kwartier
opties
Maandag 7.00-8.45 uur 16.30-18.00 uur Studie: 16.15-17.00 uur €0.90
Dinsdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur €0.90
Woensdag 7.00-8.45 uur 12.30-14.00 uur Middagopvang: 14.00-18.00 uur €5
Donderdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur Studie: 15.45-16.30 uur €0.90
Vrijdag 7.00-8.45 uur 16.00-18.00 uur