mater dei

Elk kind van de lagere school krijgt een ‘pakketje schoolbenodigdheden’ aangeboden dat gebruikt kan worden in de klas en dat mee naar huis genomen wordt indien het nodig is om een bepaalde taak (huiswerk of les) uit te voeren. Hier geldt zeker de regel: ‘Als ik iets verlies of stuk maak van de school, zal ik dit vergoeden.’ (Kosteloos onderwijs)

Een gym-T-shirt, een schooleigen product, koopt u op school. Voor andere uitgaven die niet verplicht zijn of activiteiten waaraan uw kind niet moet deelnemen, maar die u wenst aan te kopen of waaraan uw kind meedoet, wordt een bijdrage gevraagd.

Alle betalingen van drank, maaltijden, tijdschriften, uitstappen, opvang, …, gebeuren via een schoolrekening. Op regelmatige tijdstippen krijgen de leerlingen een afrekening mee naar huis. Men kan dan via het bijgevoegd overschrijvingsformulier of via domiciliëring betalen.

Specifieke schoolkosten voor het schooljaar 2018-2019, vindt u in het schoolreglement van 2018 – 2019.